افتخارات  3DPrint98

امروزه با ظهور فناوری های جدید از جمله فناوری چاپ سه‌ بعدی و گسترش این فناوری، میزان استفاده و فراگیری آن در تمامی مشاغل و علوم رو به افزایش می باشد از افتخارات 3DPrint98 که همواره تلاش داشته تا در کنار معرفی این فناوری توسط کارشناسان و متخصصین خود در زمینه های گوناگون از جمله امور آموزشی، پژوهشی، صنعتی، پزشکی، هنری و… به هم میهنان عزیز و با توجه به فعالیت گذشته و دانش به دست آمده از فناوری پرینترهای سه بعدی عموم مردم را نیز از اخبار روز دنیا در زمینه ساخت افزایشی و تازه های این فناوری مطلع سازد این است که مورد لطف همراهان و همکاران همیشگی خود قرار گرفته است .

امید است توانسته باشد با این کار کمکی به گروه های مختلف آموزشی، تحقیقاتی، هنری، پزشکی و یا کارخانه ها و شرکت های فعال و پیشگام با علم روز کرده باشد و در امر فرهنگسازی این فناوری تسهیلگر باشد .

مجموعه فنی و مهندسی 3DPrint98 بی نهایت قدردان این عزیزان بابت اعتماد و لطف بیکران به این مجموعه می باشد و از توجه بزرگواران و اساتید در تقدیر از 3DPrint98 بسیار سپاسگزار وقدردان است و امیدوار است در آینده بتواند همیار مطمئنی برای این عزیزان و تمام هم میهنان عزیز در جای جای کشور عزیزمان ایران پهناور باشد .

افتخارات 3dprint98 البرز متال

افتخارات مجموعه فنی و مهندسی 3DPrint98 – انجام پروژه های تحقیقاتی و تولیدی در زمینه چاپ سه بعدی اعم از مهندسی معکوس در تولید قطعات و دستگاه ها در مجموعه صنعتی البرز متال

افتخارات مجموعه فنی و مهندسی 3DPrint98 – همکاری در امر تجهیز کارگاه ها و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی همچنین راه اندازی و مستقر کردن پرینتر سه بعدی در محل دانشکده شهید شمسی پور

گواهینامه تدریس در دوره آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

افتخارات مجموعه فنی و مهندسی 3DPrint98 – تدریس در دوره آموزشی تخصصی آشنایی با پرینتر های سه بعدی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات