افتخارات

افتخارات مجموعه صنعتی ۳DPrint98

امروزه مجموعه ۳dprint98 مفتخر است که توانسته در عرصه‌های مختلف صنعتی، آموزشی، پزشک و هنری همکاری‌های گوناگونی را با واحدهای مختلف انجام داده باشد و امیدوار است که در آینده نیز هم بتواند همیاری مطمئن برای جامع ایرانی باشد.