بررسی استاندارد تکنولوژی های ساخت افزایشی

بررسی استاندارد تکنولوژی های ساخت افزایشی

بررسی استاندارد تکنولوژی های ساخت افزایشی
ISO/ASTM 52900

خلاصه

در این مقاله به معرفی استاندارد تکنولوژی های ساخت افزایشی میپردازیم.

استاندارد تکنولوژی های ساخت افزایشی ISO/ASTM 52900 ، برای اولین‌بار، در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و در آن هفت گونهٔ کلی برای فناوری‌های چاپ سه‌بعدی مشخص شده‌است.

۱. اکستروژن ماده (Material Extrusion)

۲. پلیمرازیسیون در ظرف (Vat Polymerization)

۳. جوش بستر پودری (Powder Bed fusion)

۴. ماده‌پرانی (Material Jetting)

۵. پیونده‌پرانی (Binder Jetting)

۶. نشست‌دهی با انرژی مستقیم (Direct Energy Deposition)

۷. ورق‌چینی لایه‌ای (Sheet Lamination)

۱. اکستروژن ماده (Material Extrusion)

گروه پرینتر های FDM در این دسته از استاندارد ها قرار میگیرند که پرینتر های نوع FDM به چهار دسته ی Cartesian، delta، polar و scara تقسیم بندی میشوند .

فناوری چاپ سه بعدی به روش اکستروژن ماده (Material Extrusion)

۲. پلیمرازیسیون در ظرف (Vat Polymerization)

این استاندارد شامل فناوری های CDLP ، SLA و DLP می باشند .

فناوری چاپ سه بعدی به روش پلیمرازیسیون در ظرف (Vat Polymerization)

فناوری چاپ سه بعدی به روش پلیمرازیسیون در ظرف (Vat Polymerization)

۳. جوش بستر پودری (Powder Bed fusion)

این فناوری که برای ساخت فلزات و پلاستیک می باشد ، شامل فناوری های MJF ، SLS ، SLM و EBM می باشد.

فناوری چاپ سه بعدی به روش جوش بستر پودری (Powder Bed fusion)

فناوری چاپ سه بعدی به روش جوش بستر پودری (Powder Bed fusion)

۴. ماده‌پرانی (Material Jetting)

پرینتر های سه بعدی با فناوری های MJ ، NPJ و DOD در این دسته از استاندارد تکنولوژی های افزایشی قرار دارند .

فناوری چاپ سه بعدی به روش ماده‌پرانی (Material Jetting)

فناوری چاپ سه بعدی به روش ماده‌پرانی (Material Jetting)

۵. پیونده‌پرانی (Binder Jetting)

پرینتر سه بعدی با همین نام یعنی فناوری بایندرجت تنها فناوری موجود در این دسته می باشد .

فناوری چاپ سه بعدی به روش پیونده‌پرانی (Binder Jetting)

فناوری چاپ سه بعدی به روش پیونده‌پرانی (Binder Jetting)

۶. نشست‌دهی با انرژی مستقیم (Direct Energy Deposition)

این استاندارد که ویژه ی فناوری های چاپ فلزات و مواد رسانا میباشد به دو فناوری EBAM و LENS تقسیم بندی میشود .

فناوری چاپ سه بعدی به روش نشست‌دهی با انرژی مستقیم (Direct Energy Deposition)

فناوری چاپ سه بعدی به روش نشست‌دهی با انرژی مستقیم (Direct Energy Deposition)

۷. ورق‌چینی لایه‌ای (Sheet Lamination)

این آخرین دسته از استاندارد تکنولوژی های افزایشی میباشد که شامل تکنولوژی LOM است .

فناوری چاپ سه بعدی به روش ورق‌چینی لایه‌ای (Sheet Lamination)

فناوری چاپ سه بعدی به روش ورق‌چینی لایه‌ای (Sheet Lamination)