پرینتر سه بعدی و گلها و گیاهان

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل خانه

تعامل پرینتر های سه بعدی با گلها و گیاهان

خلاصه

در ادامه چند نمونه از گلدان ها و نگهدارنده های چاپ‌شده به‌وسیله فناوری چاپ سه‌بعدی را مشاهده می‌کنید.

امروزه با ظهور فناوری های جدید از جمله فناوری چاپ سه‌بعدی و گسترش این فناوری، میزان استفاده و فراگیری آن در تمامی مشاغل و علوم رو به افزایش می باشد.

گلها و گیاهان، این موجودات زیبا و ارزشمند که حفظ و نگهداری از آنها باعث ایجاد حس آرامش می شوند نیز از این فناوری بهره مند شده است و اکنون شاهد خلق آثار بسیار زیبا در حیطه ساخت گلدان ها و نگهدارنده های خلاقانه که زیبایی گلها و گیاهان را دوچندان می کندو همچنین باعث ایجاد تعامل میان پرینتر های سه بعدی و گیاهان می شود .

در ادامه چند نمونه از گلدان ها و نگهدارنده های چاپ‌شده به‌وسیله فناوری چاپ سه‌بعدی را مشاهده می‌کنید.

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل هزارتو

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل هزارتو

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل هزارتو

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل هزارتو

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به همراه ویژگی آبنماگلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به همراه ویژگی آبنما

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به همراه ویژگی آبنما

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به همراه ویژگی آبنما

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به همراه ویژگی آبنما

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به همراه ویژگی آبنما

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل خانه

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل خانه

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل خانه

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل خانه

جهت دریافت فایل STL سه بعدی (اصلی) و آماده برای چاپ گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی به شکل خانه ،روی دانلود کلیک کنید .


دانلود طرح گلدان سه بعدی به شکل خانه

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی

گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی

جهت دریافت فایل STL سه بعدی (اصلی) و آماده برای چاپ گلدان چاپ شده به وسیله پرینتر های سه بعدی ،روی دانلود کلیک کنید .


دانلود طرح گلدان سه بعدی

مطالب مرتبط