فرهنگستان سه بعدی – قسمت سوم

معرفی اصطلاحات و کلمات مخفف
در
پرینتر های سه بعدی
خلاصه

در این مطلب قصد داریم تا اصطلاحات و کلمات مخفف
در پرینتر های سه بعدی را معرفی کنیم.

گروه تحقیق و توسعه مجموعه صنعتی 3D Print 98 طی بررسی های متعدد ، اصطلاحات و کلمات مخفف پرینتر های سه بعدی را گردآوری کرده و در اینجا قصد داریم تا شما را با این کلمات آشنا کنیم . در این مطلب به عنوان قسمت سوم قصد داریم تا کلماتی را معرفی کنیم که ابتدای آنها با حرف Dd و Ee شروع میشوند .

3DPrnt98_ R&D
فرهنگستان سه بعدی- قسمت سوم

D d

DED

Direct Energy Deposition

از فناوری های چاپ سه بعدی

فرهنگستان سه بعدی- قسمت سوم

DLP

Digital Light Processing

تکنولوژی پردازش دیجیتال نور DLP یکی از قدیمی ترین تکنولوژی های نمونه سازی سریع می باشد. در این تکنولوژی از نوعی رزین (فتوپلیمر) به عنوان مواد اولیه و از یک منبع نور برای خشک کردن رزین استفاده می شود.

فرهنگستان سه بعدی- قسمت سوم

DMD

Direct Metal Deposition

از فناوری های چاپ سه بعدی

فرهنگستان سه بعدی- قسمت سوم

DMLS

Direct Metal Laser Sintering

از فناوری های چاپ سه بعدی فلز

فرهنگستان سه بعدی- قسمت سوم

E e

EBAM

Electron Beam Additive Manufacturing

در این فناوری از پرتو با انرژی بالا که شامل الکترون ها می باشد استفاده می شود تا فلز را سفت و جامد کند.

فرهنگستان سه بعدی- قسمت سوم

EBM

Electron Beam Melting

نوع دیگری از ساخت افزایشی برای قطعات فلزی است در این روش نیز همانند SLM ماده اولیه به صورت پودر می‌باشد. ماده مورد استفاده در EBM، پودر فلزی است که در اثر تابش پرتو الکترونی که توسط کامپیوتر کنترل می‌شود، ذوب شده و لایه به لایه تا تشکیل نهایی قطعه ادامه می یابد.

فرهنگستان سه بعدی- قسمت سوم

اشتراک گذاری مستقیم این مطلب در :

اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram