فرهنگستان پرینتر های سه بعدی – قسمت نهم

abb_P_T_9

معرفی اصطلاحات و کلمات مخفف در فرهنگستان پرینتر سه بعدی

خلاصه

در فرهنگستان پرینتر سه بعدی قصد داریم تا اصطلاحات و کلمات مخفف در پرینتر های سه بعدی را معرفی کنیم.

گروه تحقیق و توسعه مجموعه صنعتی 3D Print 98 طی بررسی های متعدد ، اصطلاحات و کلمات مخفف پرینتر های سه بعدی را گردآوری کرده و در فرهنگستان پرینتر سه بعدی قصد داریم تا شما را با این کلمات آشنا کنیم. در این مطلب به عنوان قسمت نهم قصد داریم تا کلماتی را معرفی کنیم که ابتدای آنها با حرف R r شروع میشوند .

3DPrnt98_ R&D

R r

RE

Reverse Engineering

مهندسی معکوس

abb_P_T_9

RM

Rapid Manufacturing

ساخت سریع

abb_P_T_9

RP

Rapid Prototyping

نمونه سازی سریع

abb_P_T_9

RT

Rapid Tooling

ابزار سریع

abb_P_T_9