۴/ چاپ نشدن تعدادی از لایه ها

چاپ نشدن تعدادی از لایه ها

خلاصه

چاپ نشدن تعدادی از لایه ها در این حالت تعدادی فضای خالی در مدل ایجاد می شود به این دلیل که  پرینتر  تعدادی از لایه ها را بدون فیلامنت رها کرده است.

چاپ نشدن تعدادی از لایه ها
۲۶۹
میزان بازدید هفته اخیر
میزان مفید بودن مطلب
8.3/10