مجسمه شیر

جسمه شیر در دو اندازه کوچک و بزرگ به روش پرینت سه بعدی FDM و از جنس PLA تولید شده اند.