مدل تانکر نفتکش

مدل تانکر نفتکش

این مدل به صورت دو تکه به روش FDM تولید شده و بعد از تولید به یکدیگر چسبانده شده اند. این تکنیک در روش FDM به جهت رسیدن به کیفیت بیشتر به کار گرفته می شود. این قطعه فقط برای کاربرد های نمایشی تولید شده است و انتطار استحکام و تحمل حرارت از آن وجود ندارد و لذا روش FDM برای تولید آن بهترین روش است.