مهندسی معکوس قسمت دوم

مهندسی معکوس قسمت دوم

امروز به بخش ابزار اندازه گیری مهندس معکوس میپردازیم

خلاصه

بدون شک تاکنون متوجه شده اید که مهندسی معکوس تنها یک روش برای استفاده در صنایع نیست، بلکه کاربرد های بسیار وسیع تری دارد. از حل مسائل و روش های تست زنی تا تحلیل و آنالیز استراتژی های کلان دفاعی و اقتصادی کشورها. اما در این سری مقالات کوشش بر آن است تا استفاده های صنعتی این روش بویژه در مبحث مهندسی معکوس قطعات و دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته شود.

ابزار اندازه گیری

در بخش اول مقاله در خصوص تعریف مهندسی معکوس و کاربرد های آن در علوم، صنایع و فرآیندهای مختلف توضیح داده شد. بدون شک تاکنون متوجه شده اید که مهندسی معکوس تنها یک روش برای استفاده در صنایع نیست، بلکه کاربرد های بسیار وسیع تری دارد. از حل مسائل و روش های تست زنی تا تحلیل و آنالیز استراتژی های کلان دفاعی و اقتصادی کشورها. اما در این سری مقالات کوشش بر آن است تا استفاده های صنعتی این روش بویژه در مبحث مهندسی معکوس قطعات و دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته شود.
همانگونه که بیان شد برای مهندسی معکوس یک قطعه یا دستگاه سه نوع اطلاعات مورد نیاز است. در نگاه اول ممکن بنظر بیاید مهمترین این اطلاعات، درک صحیح و کاملی از ابعاد قطعه خواهد بود.
برای اندازه گیری دقیق ابعاد قطعه به عنوان گام اول از پروسه مهندسی معکوس روش ها و تجهیزات مختلفی وجود دارد. از منظر تکنولوژی روش های ابزار اندازه گیری در مهندسی مکانیک به دو بخش تقسیم می شوند :
ابزار اندازه گیری

دسته بندی ابزار اندازه گیری قدیم و جدید

روش های اندازی گیری دستی (سنتی)

روش های اندازی گیری کامپیوتری (مدرن)

  • CMM – Coordinate Measuring Machine
  • Laser Scanner
  • Cloud point Scanner

https://t.me/print3d98/23
logo instagram
10/10