پرینتر سه بعدی در صنعت

نمونه کار پرینتر سه بعدی در صنعت

نمونه کار های انجام شده با پرینتر سه بعدی در تولیدات صنعت

خلاصه

در ادامه چند نمونه از تولیدات فلزی و پلاستیکی انجام شده با پرینتر سه بعدی در تولیدات صنعت را مشاهده می‌کنید.

امروزه با ظهور فناوری های جدید از جمله فناوری چاپ سه‌بعدی و گسترش این فناوری، میزان استفاده و فراگیری آن در تمامی زمینه ها به خصوص پرینتر سه بعدی در صنعت رو به افزایش می باشد.

فناوری های مختلف چاپ سه بعدی به خصوص فناوری های چاپ فلز به صورت پودری مانند SLM ، DMLS ، EBM

EBM نوع دیگری از ساخت افزایشی برای قطعات فلزی است در این روش نیز همانند SLM ماده اولیه به صورت پودر می‌باشد.

ماده مورد استفاده در EBM، پودر فلزی است که در اثر تابش پرتو الکترونی که توسط کامپیوتر کنترل می‌شود.

این پودر ذوب شده و لایه به لایه تا تشکیل نهایی قطعه ادامه می یابد.

چاپ فلزات به صورت ذوب مستقیم فلز مانند EBAM و LENS

همچنین فناوری DLP جهت ساخت نمونه اولیه کاربرد های بسیاری در صنعت دارند .

در ادامه چند نمونه از تولیدات فلزی و پلاستیکی مورد استفاده در صنعت که توسط فناوری چاپ سه‌بعدی تولید شده اند را مشاهده می‌کنید.

نمونه کار تولید شده به وسیله فناوری چاپ سه بعدی فلزات

نمونه کار تولید شده به وسیله فناوری چاپ سه بعدی فلزات

نمونه قطعه تولید شده توسط فناوری چاپ سه بعدی DLP

نمونه قطعه تولید شده توسط فناوری چاپ سه بعدی DLP

نمونه محفظه احتراق تولید شده به وسیله فناوری SLM

نمونه محفظه احتراق تولید شده به وسیله فناوری SLM

نمونه اتصالات فلزی تولید شده به وسیله فناوری SLM

نمونه اتصالات فلزی تولید شده به وسیله فناوری SLM

نمونه کار تولید شده به وسیله فناوری چاپ سه بعدی فلزات

نمونه کار تولید شده به وسیله فناوری چاپ سه بعدی فلزات

نمونه کار تولید شده به وسیله فناوری چاپ سه بعدی

نمونه کار تولید شده به وسیله فناوری چاپ سه بعدی