نمونه کارهای پرینتر سه بعدی در پزشکی – قسمت دوم

نمونه کارهای پرینتر سه بعدی در پزشکی

نمونه کار های انجام شده با پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

خلاصه

در این مطلب قصد داریم تا شما را با چند مورد از نمونه کارهای پرینتر سه بعدی در پزشکی و چاپ زیستی اعضای طبیعی و مصنوعی بدن آشنا کنیم .

در عصر امروز و با پیشرفت دانش بهره گیری از فناوری پرینتر های سه بعدی،و فرصت های زیادی به جهت تحقیقات در حوزه پرینتر های سه بعدی در علم پزشکی و صنعت مهندسی پزشکی ایجاد شده است، در این مطلب قصد داریم تا شما را با چند مورد از نمونه کارهای پرینتر سه بعدی در پزشکی و چاپ زیستی اعضای طبیعی و مصنوعی بدن، ساخت استخوان ها و پروتز های داخلی بدن آشنا کنیم .

نمونه کار های پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

پرینتر های مورد استفاده در علم پزشکی

به طور کلی پرینتر های سه بعدی مورد استفاده در علم پزشکی معمولاً از دو تکنولوژی FDM و DLP استفاده می کنند و یا بعضی از پرینتر های سه بعدی فقط برای انجام امور خاص مانند تولید رگ های خونی ساخته میشود .

نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز ستون فقرات ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز ستون فقرات ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز ستون فقرات ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز ستون فقرات ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
نمونه پروتز مفصل زانو ساخته شده به وسیله پرینتر های سه بعدی
مدل شبیه سازی شده قلب انسان توسط پرینتر های سه بعدی
مدل شبیه سازی شده قلب انسان توسط پرینتر های سه بعدی