پرینتر سه بعدی در پزشکی

پرینتر سه بعدی در پزشکی

خلاصه

در این مطلب قصد داریم تا شما را با چند نمونه از تولیدات پرینتر های 3 بعدی در علم پزشکی و چاپ زیستی اعضای طبیعی و مصنوعی بدن آشنا کنیم .

در عصر امروز و با پیشرفت دانش بهره گیری از فناوری پرینتر های سه بعدی،و فرصت های زیادی به جهت تحقیقات در حوزه پرینتر های سه بعدی در علم و صنعت مهندسی پزشکی ایجاد شده است، در این مطلب قصد داریم تا شما را با چند نمونه از تولیدات پرینتر های 3 بعدی در علم پزشکی و چاپ زیستی اعضای طبیعی و مصنوعی بدن آشنا کنیم .

پرینتر های مورد استفاده در پزشکی

به طور کلی پرینتر های سه بعدی مورد استفاده در این زمینه معمولاً از دو تکنولوژی FDM و DLP استفاده می کنند و یا بعضی از پرینتر های سه بعدی فقط برای انجام امور خاص مانند تولید رگ های خونی ساخته میشود .

نمونه قلب چاپ شده با پرینتر سه بعدی

نمونه قلب چاپ شده با پرینتر سه بعدی

نمونه دندان چاپ شده با پرینتر سه بعدی

نمونه دندان چاپ شده با پرینتر سه بعدی

نمونه بِرِیس پشت و کمر با پرینتر سه بعدی

نمونه بِرِیس پشت و کمر با پرینتر سه بعدی

نمونه بِرِیس پا با پرینتر سه بعدی

نمونه بِرِیس پا با پرینتر سه بعدی

نمونه آتل دست با پرینتر سه بعدی

نمونه آتل دست با پرینتر سه بعدی

نمونه آتل دست

نمونه آتل دست با پرینتر سه بعدی

نمونه پروتز جمجمه انسان

نمونه پروتز جمجمه انسان

نمونه بینی چاپ شده با پرینتر سه بعدی

نمونه بینی چاپ شده با پرینتر سه بعدی