13/ UAM ( اولتراسونیک Ultrasonic (consolidation

13/ UAM ( اولتراسونیک Ultrasonic (consolidation

Ultrasonic Consolidation (UC) or Ultrasonic Additive Manufacturing UAM

خلاصه

تلفیق اولتراسونیک (UC) یا ساخت مواد افزودنی اولتراسونیک (UAM) یک روش افزودنی با دمای کم یا روش چاپ سه بعدی برای فلزات است.


پرینتر سه بعدی : UAM
50%
اولتراسونیک

تاریخچه : اولتراسونیک

فرآیند ساخت اولتراسونیک تلفیقی یا اولتراسونیک افزودنی توسط Dawn White اختراع و ثبت شد.
  در سال 1999 ، وایت شرکت Solidica را برای فروش تجهیزات تجاری UAM founded مجموعه دستگاه های فرم دهی تاسیس کرد. در نزدیکی سال 2007 ، موسسه جوشکاری ادیسون (EWI) و Solidica همکاری مشترکی را برای طراحی مجدد ابزار جوش برای اصلاح محدودیت های کیفیت باند و گسترش فلزات قابل جوشکاری فرآیند- به اصطلاح UAM با قدرت بسیار بالا – آغاز کردند.
  در سال 2011 ، Fabrisonic LLC برای تجاری سازی فرایند بهبود یافته UAM — مجموعه دستگاه SonicLayer تشکیل شد

اولتراسونیک
اولتراسونیک

اولتراسونیک چیست ؟

نمونه های بخش UAM:
مبدل حرارتی میکرو و قسمت فلزی متفاوت با آلومینیوم و مس.
این فرایند با شستشوی فویل های فلزی به همراه ارتعاشات فراصوت تحت فشار به روش مداوم ، یعنی طبقه بندی ورقه ورقه ورق در ساخت مواد افزودنی کار می کند.
ذوب مکانیزم تشکیل نیست. در عوض ، فلزات در حالت جامد از طریق اختلال در فیلمهای اکسید سطحی بین فلزات ، یعنی مکانیسم های جوش فلزی اولتراسونیک به یکدیگر متصل می شوند.
 آسیاب کانتور CNC با مرحله افزودنی فرآیند به صورت متناوب مورد استفاده قرار می گیرد تا ویژگی های داخلی را معرفی کرده و جزئیات آن را به قسمت فلزی اضافه کند. UAM این توانایی را دارد که چندین نوع فلز را به یکدیگر بپیوندد ، یعنی اتصال فلزی متفاوت ، بدون تشکیل یا حداقل تشکیل متقارن ، و امکان تعبیه مواد حساس به دما را در دمای نسبتاً کم – به طور معمول کمتر از 50٪ از دمای ذوب ماتریس فلزی.

اولتراسونیک

فرایند تولید کلی:

مانند بسیاری از فرآیندهای تولید افزودنی دیگر ، UC اشیاء را مستقیماً از مدل CAD از جسم مورد نیاز ایجاد می کند. این پرونده سپس به لایه هایی “قطعه قطعه شده” می شود که منجر به تولید یک پرونده .STL می شود که توسط دستگاه UC می تواند برای ساختن شی مورد نیاز ، به صورت لایه ای به لایه تبدیل شود.

یک صفحه پایه روی سیل دستگاه قرار داده شده و در جای خود ثابت می شود.
سپس فویل فلزی زیر سونودود قرار می گیرد که از طریق یک فشار عادی و نوسانات فراصوت فشار وارد می کند و به صفحه وصل می شود.
این فرآیند سپس تا زمانی که ناحیه مورد نیاز در ماده اولتراسونیک تلفیقی پوشانده شود ، تکرار می شود.
سپس از آسیاب CNC برای ریختن فویل اضافی از قطعه و دستیابی به هندسه مورد نیاز استفاده می شود.
چرخه رسوب و ترمیم تا رسیدن به یک ارتفاع مشخص ، تکرار می شود (به طور معمول 3-6 میلی متر).
در این ارتفاع از آسیاب اتمام کوچکتر برای ایجاد تحمل لازم و سطح سطح آن استفاده می شود.
چرخه رسوب ، تر و تمیز تا زمان تولید شیء نهایی ادامه می یابد. در آن نقطه از خاتمه جدا می شود و مقاله نهایی از صفحه پایه خارج می شود.

اولتراسونیک

SLA

SLA

Binder Jet

BINDER

CLIP

CDLP

DLP

DLP

LOM

LOM

MULTI JET FUSION

mjf

EBM

EBM

POLY JET

POLYJET

SLM

SLM

SLS​

SLS

NPJ

NPJ

FDM

Fused deposition modeling