۴/ چاپ نشدن تعدادی از لایه ها

چاپ نشدن تعدادی از لایه ها

خلاصه

چاپ نشدن تعدادی از لایه ها در این حالت تعدادی فضای خالی در مدل ایجاد می شود به این دلیل که  پرینتر  تعدادی از لایه ها را بدون فیلامنت رها کرده است.

Continue reading

۳/ هم راستا نبودن لایه ها

خلاصه

چاپ نشدن تعدادی از لایه ها در این حالت تعدادی فضای خالی در مدل ایجاد می شود به این دلیل که  پرینتر  تعدادی از لایه ها را بدون فیلامنت رها کرده است.

Continue reading

۴/ خراب شدن اولیه لایه

 خراب شدن اولین لایه  & عدم تزریق مواد در اولین لایه پرینت &

Print Not Sticking to the Bed

خلاصه

 خراب شدن اولین لایه  در این حالت اولین لایه به درستی به صفحه نمی چسبد قسمت پایینی مدل  به هم ریخته می شود و خطوطی اضافی در قسمت زیرین مدل قابل مشاهده خواهند بود.

Continue reading

۲/ پای فیل

خلاصه

یکی از رایجترین مشکلات در پرینت سه بعدی FDM پهنتر شدن چند لایه ابتدایی از لایه های بعدی است(پای فیل). علت بروز این مشکل معمولا برای این است که می خواهیم مطمئنا بشویم که لایه اول به درستی به روی پلتفرم می چسبد. در صورتی که لایه اول به کلی له میشود که با انجام این کار پلاستیک به یک خط ضخیمتر از حالت عادی و در نتیجه پایین چاپ کمی مانند پای فیل پهن و برامدگی خواهد داشت.

Continue reading

۱٫تاب برداشتن : wrapping

خلاصه

در این حالت قسمت پایینی مدل دچار تاب می شود به طوری که لایه های پایینی مدل موازی صفحه کار قرار نمیگیرند. این مشکل باعث بد قرار گرفتن لایه های بعدی و خرابی مدل می شود

ادامه مطلب