بایگانی برچسب برای: آنالیز مواد

مهندسی معکوس – بخش چهارم آنالیز مواد

مهندسی معکوس – بخش چهارم آنالیز مواد

قسمت چهارم مهندسی معکوس : آنالیز مواد خلاصه آنالیز مواد : در بخش های گذشته در خصوص تعریف مهندسی معکوس ، کاربرد ها و هدف های آن و اطلاعات اصلی مورد نیاز برای طی پروسه مهندسی معکوس توضیح داده شد. همچنین راجع به بخش اول این پروسه که استخراج اطلا…