بایگانی برچسب برای: اموزش c

برگزاری دوره C

برگزاری دوره C

برگزاری دوره C++ در کرج برای اولین بار در این مجموعه
C++ C+ C چیست ؟ سی

C++ C+ C چیست ؟ سی

آشنایی اولیه به زبان برنامه نویسی Cزبان سی C یک زبان برنامه نویسی همه منظوره و دستور گراست که از برنامه‌نویسی ساختار گرا و حوزه‌ای پشتیبانی می نماید . زبان سی توسط دنیس مک آلیستر ریچی در بین سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ جهت سهولت در نوشتن سیستم …