بایگانی برچسب برای: باستان شناسی

پرینتر سه بعدی و باستان‌ شناسی

باستان ‌شناسی رشته‌ای است که با آثاری دارای اهمیت تاریخی بی‌نظیر سروکار دارد. اغلب اوقات، این اشیاء نیز باید با احتیاط بسیار مورد استفاده قرار گیرند. این امر باستان شناسان را محدود می کند که این اشیاء و آثار را تجزیه و تحلیل کنند و اکتشافات جدیدی در مور…