بایگانی برچسب برای: بیو فیلامنت

فیلامنت تجزیه‌پذیر زیستی Lignin یا bioFila

فیلامنت تجزیه‌پذیر زیستی Lignin یا bioFila لیگنین یک پلیمر پیچیده ساخته شده از واحدهای مولکولی فنیل پروپان است که به شکل آمورف و مخلوط با هولوسلولز در نباتات بصورت لایه‌ای دور سلولز را فرا گرفته‌است. فیلامنت Lignin لیگنین یک پلیمر پیچیده ساخته شده از واحدها…