بایگانی برچسب برای: بیو پرینتینگ

ساخت رگ طبیعی بدن انسان به کمک فناوری چاپ 3 بعدی

ساخت رگ طبیعی بدن انسان به کمک فناوری چاپ 3 بعدی

چاپ رنگ بدن انسان به وسیله پرینتر سه بعدی این یک عنوان است رگ‌ بخشی حیاتی و پیچیده از چاپگری زیستی هستند زیرا با استفاده از آنهاست که مواد مغذی مهم به اعضای بدن می‌رسند. در ابتدا آنها باید رگ‌ها را که عناصری ضروری برای ساخت اعضای بدن هستند،…