بایگانی برچسب برای: صفحه ساخت

بهترین صفحه ساخت پرینتر سه بعدی

بهترین صفحه ساخت پرینتر سه بعدی

اغلب گفته می شود که اولین لایه ی چاپ یکی از مهم ترین اجزای یک جسم ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی است. موارد زیادی برای چاپ بهتر و بدون ایراد این لایه وجود دارد، مواردی ماننده : دمای بسترچاپ، نوع چسب استفاده شده، و میزان z-offset نازل از مهم ترین مو…