بایگانی برچسب برای: فیلامنت پلی استال

فیلامنت pom – پلی استال

21. فیلامنت POM پلی استال خلاصه فیلامنت پلی استال یا POM یک پلیمر گرمانرم (Thermoplastic) است که با اسامی دیگری همچون پلی اکسی متیلن، استال، پلی استال یا پلی فرم الدئید نیز شناخته می شود.فیلامنت پلی استال یا POM یک پلیمر گرمانرم (Thermoplastic)…
فیلامنت pom

فیلامنت pom

21. فیلامنت POM پلی استالخلاصه • فیلامنت پلی استال یا POM یک پلیمر گرمانرم (Thermoplastic) است که با اسامی دیگری همچون پلی اکسی متیلن، استال، پلی استال یا پلی فرم الدئید نیز شناخته می شود. • فیلامنت پلی استال یا POM …