بایگانی برچسب برای: قایق با پرینتر سه بعدی

ساخت مدل کشتی با پرینتر های سه بعدی

ساخت مدل کشتی با پرینتر های سه بعدی

فرآیند ساخت کشتی، مانند توسعه هوافضا، اغلب ساخت مدل کشتی با مقیاس کوچک تر از وسیله نقلیه مورد نظر نیاز است تا جنبه‌های خاصی از طراحی قبل از سرمایه گذاری و تولید انبوه یک محصول در مقیاس کامل تأیید شود. آزمایش ها در ساخت مدل کشتی مانند آزمایش…