بایگانی برچسب برای: مقایسه پرینتر سه بعدی و تزریق پلاستیک

مقایسه پرینتر سه بعدی و تزریق پلاستیک

مقایسه پرینتر سه بعدی و تزریق پلاستیک

خلاصه تزریق پلاستیک و پرینتر سه بعدی یکی از مقبول‌ترین جنبه‌های چاپ سه بعدی حذف هزینه‌های اولیه‌ی سنگین است. به دلیل نیاز به ساخت قالب‌های ویژه،قالب‌گیری تزریقی عموماً با هزینه‌های اولیه‌ی سنگینی همراه شده است.مقدمه :با این وجود، تحمیل این هزینه‌ها با…