بایگانی برچسب برای: واقعیت افزوده

پرینت سه بعدی به کمک واقعیت افزوده

پرینت سه بعدی به کمک واقعیت افزوده

پرینت سه بعدی به کمک واقعیت افزوده اگرچه بسیاری از فناوری‌های جدید در حال پیشرفت و ترکیب با یک دیگر هستند، اما هیچ کدام به زیبایی ترکیب فناوری پرینت سه بعدی به کمک واقعیت افزوده یا Augmented reality نیستند.در حالی که قبلاً شرکت هایی مانند گوگل…