بایگانی برچسب برای: پلنگ سیاه

صورت مدل سازی شده با پرینتر سه بعدی در فیلم پارانورمن

کاربرد پرینتر های سه بعدی در صنعت سینما

کاربرد پرینتر های سه بعدی در صنعت سینما و فیلم سازی در سالهای اخیر استفاده از پرینتر های سه بعدی در سینما و فیلم سازی باعث ساخت صحنه های درخشانی و بی نظیری شده است .که در این مقاله به معرفی چند فیلم که در آن از فناوری پرینتر های سه بعدی استفا…