بایگانی برچسب برای: چاپ عروق

ساخت عروق با پرینتر سه بعدی
,

ساخت عروق با پرینتر سه بعدی

محققان دپارتمان پزشکی در بیمارستان زنان بریگهام به تازگی پیشرفتی را در زمینه ساخت عروق با پرینتر سه بعدی زیستی و جایگزینی عروق و مجرای بدن انسان انجام داده اند.یک فرآیند جدید آنها را قادر می سازد تا جریان دقیق مواد مغذی را برا…