بایگانی برچسب برای: کاربرد پرینتر برای قالب

کاربرد پرینتر سه بعدی در جهان

برخی از کاربردهای پرینتر سه بعدی در جهان خلاصه رشدها و بهبودهای این فرآیند و مواد، از زمان ظهور چاپ سه بعدی برای نمونه سازی، شاهد فرآیندهایی بوده است که برای کاربردهایی اتخاذ شده که بعدا به زنجیره ی فرایند تولید محصول شکسته میشود. کاربردهای ابزارسازی و ر…

پرینتر سه بعدی در تولید قطعه با کمک قالب

چاپ قالب با پرینتر سه بعدی خلاصه در قالب سازی تمامی کارها هم چنان و در همین زمان نیز به صورت سنتی انجام میشود و در بعضی از مراکز از دستگاه های CNC استفاده شده و کار با تکنولوژی بیشتری همراه میشود . #gallery-3 { margin: auto; …