بایگانی برچسب برای: کاربرد پرینتر برای قالب

کاربرد پرینتر سه بعدی

کاربرد پرینتر سه بعدی در جهان

برخی از کاربردهای پرینتر سه بعدی در جهان خلاصه رشدها و بهبودهای این فرآیند و مواد، از زمان ظهور چاپ سه بعدی برای نمونه سازی، شاهد فرآیندهایی بوده است که برای کاربردهایی اتخاذ شده که بعدا به زنجیره ی فرایند تولید محصول شکسته میشود. کاربردهای ابزارسازی و ر…
پرینتر سه بعدی در تولید قطعه با کمک قالب

پرینتر سه بعدی در تولید قطعه با کمک قالب

چاپ قالب با پرینتر سه بعدی خلاصه در قالب سازی تمامی کارها هم چنان و در همین زمان نیز به صورت سنتی انجام میشود و در بعضی از مراکز از دستگاه های CNC استفاده شده و کار با تکنولوژی بیشتری همراه میشود . #gallery-3 { margin: auto; } …