بایگانی برچسب برای: AR

پرینت سه بعدی به کمک واقعیت افزوده

پرینت سه بعدی به کمک واقعیت افزوده

پرینت سه بعدی به کمک واقعیت افزوده اگرچه بسیاری از فناوری‌های جدید در حال پیشرفت و ترکیب با یک دیگر هستند، اما هیچ کدام به زیبایی ترکیب فناوری پرینت سه بعدی به کمک واقعیت افزوده یا Augmented reality نیستند.در حالی که قبلاً شرکت هایی مانند گ…