بایگانی برچسب برای: Lignin

فیلامنت تجزیه‌پذیر زیستی Lignin یا bioFila

فیلامنت تجزیه‌پذیر زیستی Lignin یا bioFila

فیلامنت تجزیه‌پذیر زیستی Lignin یا bioFila لیگنین یک پلیمر پیچیده ساخته شده از واحدهای مولکولی فنیل پروپان است که به شکل آمورف و مخلوط با هولوسلولز در نباتات بصورت لایه‌ای دور سلولز را فرا گرفته‌است. فیلامنت Lignin لیگنین یک پلیمر پیچیده ساخته شده از واحدها…