بایگانی برچسب برای: metal 3dprint

پرینتر جنجالی FDM با قابلیت چاپ فلز

پرینتر جنجالی FDM با قابلیت چاپ فلز !!!!

پرینتر سه بعدی FDM فلزی ؟؟؟​ خلاصه همکنون فناوری تولید افزایشی دیکر فقط به پرینتر سه بعدی ختم نمی شود بلکه با توسعه این فناوری انواع تکنولوژیهای پرینترهای سه بعدی، مواد مصرفی گوناگون و ابزار آلات تولید و حتی ماشین آلات قبل و مخصوصا بعد از تولید توسط پرینتر سه …