بایگانی برچسب برای: Sketcher

تمرینات نقشه کشی سری اول

تمرینات نقشه کشی سری اول

sketch 2D 10% معرفی محیط SKETCHER نرم افزار کتیا :Sketcher طراحی دو بعدی در محیط sketcher کتیا طرح دو بعدی اولیه هر مدلی تولید می شود به شکلی که برای طراحی هر مدل ابتدا باید وارد محیط اسکچر catia شد و نقشه دو بعدی مدل را ترسیم کرد. ا…